Ulubione

Zasady i Warunki1 Zastosowanie i zaakceptowanie Warunków

Niniejsze Warunki Użytkowania opisują zasady i zasady dotyczące dostępu i korzystania ze strony internetowej pod adresem www.tooarts.com (określanej jako "Witryna"). Niniejszy dokument stanowi prawnie wiążącą umowę między użytkownikiem witryny (Nazywana dalej "użytkownikiem", "Twoim" lub "Użytkownikiem") oraz podmiotem TOOARTS wymienionym poniżej (dalej zwanym "my", "naszym" lub "tooarts.com" w dalszej części).


1.1 Korzystanie z Witryny i usług, oprogramowania i produktów serwisu TOOARTS.com (zwanych dalej "Usługami" w dalszej części) podlega warunkom zawartym w niniejszym dokumencie, jak również Polityce Prywatności i wszelkim innym zasadom i polityce Witryna TOOARTS.com może publikować od czasu do czasu. Niniejszy dokument oraz inne zasady i zasady niniejszej witryny są poniżej określane jako "Warunki". Korzystając z Witryny lub korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na przyjęcie i związanie Warunkami. Nie korzystaj z Usług lub Witryny, jeśli nie akceptujesz wszystkich Warunków.1.2 Użytkownik nie może korzystać z Usług i nie może akceptować Warunków, jeśli: a) nie jesteście w stanie legalnym utworzyć wiążącej umowy z TOOARTS.com, lub (b) nie wolno Ci otrzymywać żadnych Usług zgodnie z prawem PR Chinach lub innych krajach / regionach, w tym kraju / regionie, w którym się zamieszkujesz lub z którego korzystasz z usług.

1.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że TOOARTS.com może w każdej chwili zmienić wszelkie Warunki, publikując odpowiednie i poprawione Warunki na Witrynie. Kontynuując korzystanie z Usług lub Witryny, wyrażasz zgodę, że zmienione Warunki będą dotyczyły Państwa.


1.4 Jeśli TOOARTS.com opublikowało lub dostarczyło tłumaczenie angielskojęzycznej wersji Warunków, zgadzasz się, że tłumaczenie zostało dostarczone wyłącznie dla wygody, a wersja angielska będzie regulować Twoje używanie Usług lub Strony.


1.5 Użytkownik może zostać zobowiązany do zawarcia w TOOARTS.com lub od naszego partnera w odrębnym porozumieniu, niezależnie od tego, czy jest on dostępny, czy offline, w ramach jakiejkolwiek usługi ("Umowy dodatkowe"). W przypadku konfliktu lub niezgodności między Warunkami a Umową Dodatkową, Umowa dodatkowa ma pierwszeństwo przed Warunkami tylko w odniesieniu do danej Usługi.


1.6 Warunki mogą być inaczej zmodyfikowane, z wyjątkiem pisemnego upoważnionego urzędnika TOOARTS.com.


2 Użytkowników Ogólnie

2.1 Jako warunek dostępu Użytkownika do Serwisu i korzystania ze Strony zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i przepisów dotyczących korzystania z Witryny lub Usług.2.2 Użytkownik zgadza się korzystać ze Strony lub Usług wyłącznie dla własnych celów prywatnych i wewnętrznych. Zgadzasz się, że (a) nie będziesz kopiować, reprodukować, pobierać, publikować, sprzedawać, rozpowszechniać ani sprzedawać żadnych Usług ani żadnych informacji, tekstów, obrazów, grafiki, plików wideo, dźwięków, katalogów, plików, baz danych lub aukcji itp. (B) nie będziesz kopiować, odtwarzać, pobierać, kompilować ani w żaden inny sposób wykorzystywać zawartości Witryny do celów prowadzenia działalności, która konkuruje z TOOARTS.com lub w inny sposób Komercyjnego wykorzystania treści witryny. Systematyczne pobieranie Treści serwisu z Witryny w celu utworzenia lub skompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu (za pośrednictwem robota, pająków, urządzeń automatycznych lub ręcznych procesów) bez pisemnej zgody TOOARTS.com jest zabronione. Korzystanie z jakiejkolwiek zawartości lub materiałów na Stronie w dowolnym celu, nieznacznie dozwolonym w Warunkach, jest zabronione.


2.3 Musisz przeczytać Politykę prywatności TOOARTS, która reguluje ochronę i wykorzystanie informacji osobistych o Użytkownikach znajdujących się w posiadaniu TOOARTS.com i naszych oddziałów. Akceptujesz warunki Polityki Prywatności i wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.


2.4 TOOARTS.com umożliwia użytkownikom dostęp do zawartości, produktów lub usług oferowanych przez osoby trzecie za pośrednictwem hiperłączy (w formie linków tekstowych, banerów, kanałów lub innych), API lub innych stron internetowych osób trzecich. Przed przystąpieniem do korzystania z Witryny należy przeczytać takie warunki i / lub zasady prywatności witryny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma TOOARTS.com nie ma wpływu na witrynę tej strony trzeciej, nie monitoruje takiej strony internetowej i nie ponosi odpowiedzialności ani nie ponosi odpowiedzialności ani za tę stronę, ani jakiekolwiek treści, produkty lub usługi udostępniane w sieci teren.


2.5 Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań mających na celu naruszenie integralności systemów komputerowych lub sieci TOOARTS.com i / lub jakiegokolwiek innego Użytkownika ani nieautoryzowanego dostępu do takich systemów komputerowych lub sieci.


2.6 Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogą naruszyć integralność systemu informacji zwrotnych TOOARTS, na przykład pozostawienie pozytywnej opinii Użytkownika za pomocą dodatkowych identyfikatorów użytkowników lub osób trzecich lub pozostawienie nieuzasadnionej negatywnej opinii dla innego użytkownika.


2.7 Publikowanie lub wyświetlanie jakichkolwiek informacji, treści lub materiałów ("Treści Użytkownika") w Witrynie lub dostarczanie Treści Użytkownika do TOOARTS.com lub naszego przedstawiciela zapewnia użytkownikom nieodwołalne, wieczyste, ogólnoświatowe, wolne od opłat licencyjnych i Sublicencjonowanie (na wielu tach) licencji na TOOARTS.com w celu wyświetlania, przesyłania, rozpowszechniania, reprodukowania, publikowania, duplikowania, adaptowania, modyfikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych oraz w inny sposób wykorzystania jakiejkolwiek lub całości treści użytkownika w dowolnej formie, Mediów lub technologii obecnie znanej lub nie znanej obecnie w jakikolwiek sposób iw jakimkolwiek celu, które mogą być korzystne dla funkcjonowania Witryny, świadczenie jakichkolwiek usług i / lub działalności Użytkownika. Potwierdzasz i gwarantujesz TOOARTS.com, że masz wszystkie prawa, uprawnienia i uprawnienia niezbędne do przyznania powyższej licencji.


3 Ograniczenie odpowiedzialności

3.1 Wszelkie materiały pobrane lub uzyskane w inny sposób za pośrednictwem Witryny są wykonywane według uznania i ryzyka każdego Użytkownika, a każdy Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenie systemu komputerowego TOOARTS lub utratę danych, które mogą wyniknąć z pobrania takiego materiału. Żadne porady ani informacje, ustne lub pisemne, uzyskane przez użytkownika z TOOARTS.com lub za pośrednictwem lub z Witryny nie tworzą gwarancji, która nie została wyraźnie podana w niniejszym dokumencie.

3.2 Każdy Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie TOOARTS.com, naszych stowarzyszonych, dyrektorów, oficerów i pracowników z odpowiedzialności za straty, roszczenia, zobowiązania (w tym koszty prawne w pełnej wysokości), które mogą wyniknąć z takiego korzystania przez Użytkownika Witrynę lub Usługę (w tym między innymi wyświetlanie takich Informacji Użytkownika na Stronie) lub naruszenie przez Użytkownika jakichkolwiek Warunków korzystania z Warunków. Każdy Użytkownik niniejszym zgadza się zabezpieczyć firmę TOOARTS.com, naszych oddziałów, dyrektorów, oficerów i pracowników przed wszelkimi stratami, odszkodowaniami, roszczeniami, zobowiązaniami (w tym kosztami prawnymi w pełnej wysokości odszkodowania), które mogą wyniknąć z naruszenia przez Użytkownika O wszelkich oświadczeniach i gwarancjach dokonanych przez Użytkownika na stronie TOOARTS.com, w tym, ale nie ograniczonych do wymienionych w sekcji 5 niniejszego dokumentu.

3.3 Każdy Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na zwolnienie TOOARTS.com, naszych oddziałów, dyrektorów, oficerów i pracowników z wszelkich strat, szkód, roszczeń, zobowiązań (w tym kosztów prawnych w pełnym zakresie odszkodowania), które mogą powstać, bezpośrednio Pośrednio w wyniku jakichkolwiek roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie lub inne osoby trzecie dotyczące produktów oferowanych lub wyświetlanych na Stronie. Każdy Użytkownik niniejszym zgadza się, że TOOARTS.com nie jest odpowiedzialny i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie materiały przesłane przez innych; W tym materiałów obraźliwych, obraźliwych lub nielegalnych, a ryzyko uszkodzenia tych materiałów zależy wyłącznie od każdego użytkownika. TOOARTS.com zastrzega sobie prawo do nałożenia na nas własnego kosztu własnego obrony i kontroli nad jakąkolwiek sprawą w inny sposób podlegającą odszkodowaniu przez użytkownika, w którym to przypadku będziesz współpracował z TOOARTS.com w celu stwierdzenia wszelkich dostępnych zabezpieczeń.

3.4 TOOARTS.com nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne, bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe lub wtórne szkody lub jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody spowodowane utratą zysków lub oszczędności, przerwy w pracy, utrata informacji), czy to w Umową, zaniedbaniami, torturami, kapitałem własnym lub w inny sposób lub innymi szkodami wynikłymi z któregokolwiek z poniższych.
A) używania lub niemożności korzystania ze Strony lub Usług;
B) wszelkie wady produktów, próbek, danych, informacji lub usług zakupionych lub uzyskanych od użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby trzecie za pośrednictwem Strony;
C) nieupoważniony dostęp osób trzecich do danych lub prywatnych informacji użytkownika;
D) oświadczenia lub zachowania jakiegokolwiek użytkownika Strony;
E) wszelkie sprawy związane z Usługą, powstałe, w tym zaniedbania.

3.5 Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności użytkownika na podstawie Warunków obowiązują w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo i będą obowiązywać, niezależnie od tego, czy firma TOOARTS.com została powiadomiona czy powinna była była świadoma możliwości wystąpienia takich strat.

4 Prawa autorskie i patenty

Wszelkie materiały zawarte na tej stronie, takie jak tekst, grafikę, loga, ikony przycisków, obrazy i pliki audio, pliki do pobrania cyfrowego, kompilacje danych i oprogramowanie są własnością TOOARTS.COM lub jej dostawców treści i chronione międzynarodowymi prawami autorskimi . Wykorzystanie znaku towarowego lub znaku usług TOOARTS.COM bez naszej wyraźnej pisemnej zgody jest surowo zabronione.

Może Ci się spodobać

NASZE STRONY UCHWYTU PLIKÓW COOKIE

tooarts wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić najlepszą jakość zakupów. Jeśli będziesz nadal korzystać z naszych usług lub założyć nowe konto, założymy, że akceptujesz naszą Politykę prywatności.